کلیه امور ثبت نام در دوره ها و کلاس های آموزشی سایت را شامل میگردد.rz