درباره ما

category

category

category

category

دانوب

اولین مدرس راه یافته در سطح بین المللی
تدریس در اروپا همگام با بزرگترین مدرسین برتر جهان
موسس و صاحب امتیاز برند Blue Danoob Nail
داور بین المللی و تنها مدرس منتخب راه یافته در پنج لاین ناخن اروپا
برنده جایزه فستیوال ایران و مجسمه سازی

عنوان داور بزرگ مسابقات بین المللی بارسلونا

عنوان داور بزرگ مسابقات بین المللی مکزیک