برای داشتن ناخن های سالم، غذا های مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت، لبنیات کم چرب، آجیل، غذا های دریایی، سویا و لوبیا را که غنی از پروتئین هستند بیشتر مصرف کنید.

شما همچنین مبتوانید شیک پروتئین بنوشید یا پودر پروتئین را به یک لیوان شیر اضافه کنید. فقط قبل از مصرف مکمل پروتئین با پزشک مشورت کنید.